خرید آنلاین فایل*دانلود تحقیق حبابزدائی از مذاب شیشه 38 ص*

دانلود حبابزدائی از مذاب شیشه 38 ص,تحقیق حبابزدائی از مذاب شیشه 38 ص,مقاله حبابزدائی از مذاب شیشه 38 ص,حبابزدائی از مذاب شیشه 38 صدانلود تحقیق حبابزدائی از مذاب شیشه 38 ص|40108569|xy|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق حبابزدائی از مذاب شیشه 38 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 55 صفحه

عنوان: حبابزدائی از مذاب شیشه مقدمه: اگر حبابهای گازی و ذرات سیلیكاتی ذوب نشده در مذاب باقیمانده باشد كیفیت محصولات شیشه افت می‎كند.
لذا هر چه عیوب ناشی از وجود حبابها در محصولات شیشه كمتر باشد، بهتر است.
برای مثال حضور 6 حباب در هر تن شیشه تلویزیون موجب به هدر رفتن 10 درصد محصولات نهائی می‎گردد و این‎گونه عیوب در خیلی از موارد دیگر مثل شیشة اتومبیل، ساختمان، ظروف و غیره می‎تواند اثرات خیلی زیان‎آور اقتصادی داشته باشد، لذا عمل حباب‎زدائی یكی از اساسی‎ترین كارها در صنعت تولید شیشه می‎باشد.
حرارت در كوره‎های ذوب شیشه به صورت تابشی از بالای محفظة مذاب تأمین می‎گردد، اگر حبابها بالا بیایند و در سطح مذاب جمع شوند، تشكیل لایه‎ای كف حبابی روی سطح مذاب می‎دهند و باعث جلوگیری از انتقال حرارت تابشی به عمق مذاب می‎شوند و اثرات خیلی مخربی در این حالت در راندمان انرژی، كیفیت شیشه، توید، انتشار آلودگی موجب می‎شوند.
طی پروسه ساخت شیشه، بچ تركیبی شیشة وارد كوره مذاب شده و در آن جا به سبب مشعلهای حرارتی تمامی تركیبات شیشه ذوب، و در اثر جریانات كنوكسیونی عمل یكنواختی مذاب انجام می‎گیرد.
عمل ذوب مواد خام شیشه یك پروسة فیزیكوشیمیائی خیلی پیچیده‎ای است كه شامل تعداد زیادی از واكنش‎های شیمیائی و تبدیلات فازی در محدودة دمائی 800 الی 1200 می‎شود.
برای مثال در تهیة شیشه و ظروفی واكنش‎های شیمیائی پایه‎ای زیر در بچ حاوی سیلیس، كربنات سدیم و كربنات كلسیم انجام می‎گیرد.
محدودة دمای ‎550 (C 600-83(C 720-900(C 600-900(C گاز ‎Co2 در نتیجه سه واكنش فوق در این نوع تركیب شیشه تولید می‎شود، در مذاب نفوذ می‎كند.
كسر كوچكی از این گاز در جوانه‎زنی غیریكنواخت حبابهای گازی درون یا زیربچ جوانه‎زنی می‎كند.
برخی از این حبابها از درون بچ عبور و به فضای احتراق وارد می‎شود در صورتی كه بقیه در مذاب گرفتار می‎شوند و تحت جریانات كنوكسیونی مذاب حمل می‎گردند.
عوامل حبابزدا كه در واكنشهای اكسیداسیون و احیای تعادلی در تولید یا و صرف گازها شركت می‎كنند به منظور حذف حبابهای نامطلوب در مذاب شیشه به تركیب افزوده می‎گردد.
سه نوع از عوامل حبابزدا مورد استفاده قرار می‎گیرد: 1- اكسیدهای فلزی با ظرفیتهای متغیر به منظور ایجادگاز اكسیژن: ‎Sb2O3، ‎AS2O3، ‎CeO2.
2- سولفات و سولفتیها كه مخلوطی از گاز اكسیژن و ‎So2 تولید می‎كنند.
3- كلرید، برمید و یدیدها كه در دمای تصفیه بخار می‎شوند.
در محدودة دمائی بالا تعادل واكنشهای شیمیائی مربوط به حبابزدائی منجر به تولید گاز می‎شود و گاز ایجادی درون شیشه مذاب به درون حبابهای گازی موجود در مذاب نفوذ می‎كند.
گازهای موجود در درون حبابها با گازهائی كه از این طریق وارد حبابها می‎شوند، مخلوط می‎گردند كه به نوبة خود نفوذ گازها از مذاب به درون حبابهای رشد یابنده را افزایش می‎دهد.
نفوذ گازها به درون حبابها تا زمانی ادامه می‎یابد كه حباب تا اندازه‎ای بزرگ شود كه بتواند به سطح مذاب حركت كند.
در دماهای پائین، تعادل واكنشهای شیمیائی مربوط به حبابزدائ


مطالب دیگر:
تحقیق چگونگي ارتباطات در داخل سازمان ها و مشاوره مديريت با كاركنانتحقیق برنامه ريزي در سازمانتحقیق ارزشيابي كاركنانتحقیق سيستم هاي توليد انعطاف پذيرتحقیق ماموريت، فلسفه، اهداف و طرح هاي مديريت مربوط به خدمات پرستاريتحقیق مدیریت زنجیره تامینتحقیق مدیریت کایزنتحقیق شرايط و ويژگي هاي مدير از ديدگاه اسلامتحقیق تغییر سازمانی و مقاومت در برابر تغییرتحقیق شش سيگماتحقیق قوانين و مقررات كسب و كارتحقیق كدگذاري و رمزنگاري در مديريتتحقیق مدیریت زنجیره تأمین SCMتحقیق مدیریت ژاپنیتحقیق اخلاق مديريت و مناسبات انساني در مديريت اسلاميگزارش كار آزمايش قضيه انتقال توان ماكزيمم در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریگزارش كار آزمایش قضيه جمع آثار در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریگزارش کار آزمايش قضيه تونن و نورتن در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریگزارش کار آزمایش پاسخ مدار RC به ورودي پالس مربعي در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریگزارش كار آزمايش مدار RC بالاگذر در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریگزارش كار آزمايش مدار RC پايين گذر در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریگزارش كار آزمايش مدار RLC سري (فيلتر ميان گذر) در آزمایشگاه مدار و اندازه گیریتحقیق مديريت اسنادتحقیق مديريت امور كاركنان يا مديريت منابع انسانيتحقیق مديريت زمان