خرید آنلاین فایل*دانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص*

دانلود حسابداری پیمانکاری 37 ص,تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص,مقاله حسابداری پیمانکاری 37 ص,حسابداری پیمانکاری 37 صدانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص|40108578|xy|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 45 صفحه

حسابداری پیمانکاری قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى مقدمه : سیستم حسابداری موسسات پیمانكاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود.
در حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانكاری ازاصول هزینه یابی سفارش(( ٢١ ))کار تبعیت میشود.
از این رو،برای آنكه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانكاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارك نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.
مساله اساسی در حسابداری پیمانكاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است.
در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانكاری ذکر نكات زیرضروری است: ١- دورهای که مخارج مربوط به یك طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تكمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانكار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یك واحد پیمانكاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد: الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاك ماشین آلات بكار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترك است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشكن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاك ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بكار گرفته نشده است.
این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیك ازپیمانها ارتباط ندارد.
اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانكار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شكل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى موسسات پیمانكاری برای حسابداری قراردادهایبلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند: ١- روش درصد پیشرفت کار(( ٢٢)) ٢- روش کار تكمیل شده (( ٢٣)) بكارگیری هر یك از روشهای یاد شده به توانای یپیمانكار در برآورد قابل اتكا از مخارج پیمان، درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.
(( ٢٤)) - روش درصد پیشرفت کار در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود.
در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانكاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضع


مطالب دیگر:
📚دانلود تحقیق درباره استرس 📚دانلود تحقیق درباره افسردگي 📚دانلود تحقیق درباره اعتياد، بلاي خانمان‌سوز 📚دانلود تحقیق درباره افسردگي و راه هاي مقابله با آن📚دانلود تحقیق درباره اصول تفسير عكس‌هاي هوايي📚دانلود تحقیق درباره اضطراب📚رسید و برگه قرعه کشی📚دانلود تحقیق درباره اثر سبوس گندم بر روی خواص خمیر 📚جزوه آموزشی مطالعه رنگ📚دانلود تحقیق اشتباه از نظر حقوقي 📚دانلود تحقیق درباره اعتماد بنفس📚جزوه آموزشی مطالعه عایقکاری📚دانلود تحقیق درباره افزايش فشار درون جمجمه 📚دانلود تحقیق درباره استفتاآت قضايي📚دانلود تحقیق درباره اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک📚دانلود تحقیق درباره استان ايلام📚دانلود تحقیق درباره اثر اقليمي – خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم 📚دانلود مقاله نحوه شرح حال نویسی و معاینه فیزیکی بیمار📚دانلود تحقیق درباره اختلالات بلعيدن طرح روشي براي ارزيابي پزشكي قانوني📚دانلود تحقیق درباره ارزش تغذیه ای هفت نوع محصول گوشتی ( سوسیس ) تولید شده در ژاپن📚دانلود تحقیق درباره ابرسانا 📚دانلود تحقیق درباره ارتباطات انساني 📚دانلود تحقیق درباره ارزشیابی تحصیلی 📚دانلود تحقیق درباره ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی برای آن در استان گلستان 📚دانلود تحقیق درباره اسپارتیم یک شیرین کننده مصنوعی